Dziękujemy za odwiedziny

Aby wylogować się i zakończyć sesję, kliknij "OK"


Nota prawna dla HillsVet.pl

NOTA PRAWNA AGENCJI CEEME

Twoje dane osobowe gromadzi Hill’s Pet Nutrition Manufacturing, s.r.o., IČ: 27580792 (“Kontroler”). Informacje o Tobie przechowujemy w naszych bazach danych i używamy ich żeby prowadzić Twoje konto użytkownika, odpowiadać Ci na pytania dotyczące naszej Firmy oraz jej produktów i usług, kontaktować się z Tobą jeśli zwyciężysz w którejś z naszych promocji lub konkursów wymagających rejestracji, a także dla celów marketingowych, takich jak wysyłanie na adres email broszur, ofert, ankiet i innych informacji. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne. Zgromadzone informacje mogą być przekazywane firmom w ramach grupy Hill's Pet Nutrition oraz usługodawcom przetwarzającym dane osobowe na nasze zlecenie. Niektóre z tych podmiotów mogą mieć siedziby w państwach spoza Unii Europejskiej, więc udostępnienie danych oznacza zgodę na ich transfer poza obszar Wspólnoty. Twoje dane osobowe będą przetwarzane jedynie zgodnie z właściwymi przepisami prawa.

Hill's Pet Nutrition, s.r.o. (firma „Hill's”) prowadzi niniejszą stronę internetową w formie usługi świadczonej dla społeczności internetowej. Treść (obrazy oraz teksty) zamieszczona przez firmę Hill's lub jej spółki zależne oraz przez firmę Colgate-Palmolive Company są chronione prawem autorskim. Nazwy marek, loga, etykiety oraz projekty opakowań („znaki towarowe”), które pojawiają się w obrębie tej strony stanowią własność firmy Hill's Pet Nutrition Inc., jej spółek zależnych oraz licencjodawców (co jest oznaczone). Przez umieszczenie opisanych znaków towarowych na stronie internetowej firma Hill's nie zapewnia licencji zezwalającej na ich kopiowanie. Opatrzenie znakami towarowymi firmy Hill's oznacza status właściciela znaku towarowego wyłącznie na terenie Stanów Zjednoczonych. Status i sposób oznakowania znakami towarowymi może się różnić w zależności od kraju. Mogą Państwo pobierać zawartość niniejszej strony wyłącznie do własnego, niekomercyjnego użytku. Zawartości strony nie wolno w żaden inny sposób kopiować ani modyfikować.

Firma Hill's dołoży wszelkich starań, aby informacje podawane na jej stronie internetowej były dokładnie i aktualne, jednak nie gwarantuje ani nie wyraża żadnych oświadczeń dotyczących dokładności czy kompletności tych informacji i do maksymalnego okresu czasu, jaki dopuszczają stosowne przepisy prawa, firma Hill's wyłącza wszelkie gwarancje i inne warunki odnoszące się do niniejszej strony internetowej oraz jej zawartości, włączając w to wszelkie możliwe dorozumiane gwarancje i warunki w odniesieniu do jakości, przydatności do określonego celu, tytułu, nienaruszenia praw autorskich czy innych kwestii.

Niezależnie od wszelkich pozostających w sprzeczności postanowień, żadne z postanowień niniejszych warunków nie oznacza wyłączenia ani ograniczenia odpowiedzialności firmy Hill's za zgon lub obrażenia ciała wynikające z jej zaniedbań, oszustwo lub jakiekolwiek inne obciążenia, które nie mogą podlegać wyłączeniu lub ograniczeniu na podstawie stosownych przepisów prawa. Wszelkie prawa ustawowe użytkowników występujących w charakterze konsumentów pozostają bez wpływu żadnych z niniejszych warunków.

W nawiązaniu do poprzedniego akapitu, firma Hill's w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności (za niewywiązanie się z umowy, zaniedbania lub z jakichkolwiek innych powodów) za wszelką utratę korzyści, szkody przykładowe lub szczególne, stratę zysków, stratę dochodu, utratę oprogramowania lub danych, utratę możliwości korzystania z e sprzętu komputerowego, oprogramowania lub danych, utratę lub stratę czasu personelu nadzorczego lub innego lub też za wszelkie inne, w jakikolwiek sposób wynikające pośrednie, wynikowe lub szczególne straty.

Maksymalna wartość odszkodowania, jakim można obciążyć firmę Hill's na rzecz użytkownika niniejszej strony internetowej określona w umowie czy na podstawie deliktu, włączając w to zaniedbanie bez ograniczeń lub też w jakikolwiek inny sposób, zostaje niniejszym wykluczone.

Firma Hill's nie ponosi odpowiedzialności za żadnego rodzaju szkody wynikające z braku możliwości uzyskania dostępu do prowadzonej przez firmę Hill's strony internetowej poniesione przez użytkownika lub też za poleganie na informacjach umieszczanych na stronie.

CKliknięcie w niektóre linki podane w obrębie strony www.HillsVet.com oraz innych domen, stanowiących własność i obsługiwaną przez firmę Hill's lub innych członków grupy spółek firmy Hill's spowoduje przekierowanie użytkownika na inne strony internetowe, za które strona internetowa www.HillsVet.com i inne domeny stanowiące własność i obsługiwane przez firmę Hill's lub lub innych członków grupy spółek firmy Hill's.

Firma Hill's przechowuje informacje, które zawierać Państwa dane wyłącznie po dobrowolnym wyrażeniu przez Państwa zgody. Firma Hill's wykorzystuje zgromadzone informacje zgodnie z niżej opisaną polityką prywatności firmy.

Wszelkie nie zawierające danych osobowych informacje, środki łączności lub materiały przesyłane przez użytkowników na stronę internetową www.HillsVet.com i innych domen stanowiących własność i obsługiwanych przez firmę Hill's lub jakichkolwiek innych członków grupy spółek firmy Hill's za pośrednictwem internetowej poczty elektronicznej mają charakter informacji jawnych. Możemy w dowolny sposób wykorzystywać i przetwarzać wszelkie informacje o podobnym charakterze oraz używać je do wszelkich innych celów. W dowolny sposób zastosujemy wszelkie pomysły, koncepcje, know-how lub techniki zawarte w tego rodzaju informacjach do dowolnego celu, włączając w to opracowywanie, produkcję lub wprowadzenie do obrotu produktów. Wszelkie informacje przesyłane na stronę internetową www.HillsVet.com i inne domeny stanowiące własność lub obsługiwane przez firmę Hill's lub innych członków grupy spółek firmy Hill's muszą być prawdziwe, nie naruszać praw innych użytkowników i muszą być zgodne z prawem.

Firma Hill's zastrzega sobie prawo do wycofania produktów opisywanych na stronie www.HillsVet.com i innych domenach stanowiących własność i obsługiwanych przez firmę Hill's lub też innych członków grupy spółek firmy Hill's oraz do wprowadzania zmian w niniejszej nocie prawnej w dowolnym momencie.

Privacy policy and children's privacy policy

Hill's takes care to respect the privacy of its on-line visitors. Our privacy policy is outlined below. As the technology of the Internet changes, this policy may also change. Any change will be promptly reported in these pages.

Polityka prywatności i polityka prywatności dotycząca dzieci

Firma Hill's dba o prywatność dzieci. Zdajemy sobie sprawę z faktu, że użycie internetowej poczty elektronicznej przez dzieci powoduje szczególne problemy związane z prywatnością i bezpieczeństwem informacji.

Intencją firmy Hill's jest spełnianie wytycznych Wydziału Kontroli Reklamy dla Dzieci (ang. Children's Advertising Review Unit, „CARU”) dotyczących reklam internetowych oraz usług online, łącznie z wytycznymi dotyczącymi pobierania informacji osobistych od osób nieletnich. Firma Hill's przypomina i zachęca wszystkich rodziców do kontrolowania i monitorowania działań swoich dzieci w internecie. Prosimy wspomóc nas w chronieniu prywatności Państwa dzieci, upewniając się, że nie wysyłają one wiadomości e-mail ani nie przesyłają żadnych informacji osobistych na naszą ani żadną inną stronę internetową bez Państwa zezwolenia.

Jakie informacje pobieramy? Co z nimi robimy?

Informacje umożliwiające identyfikację osób odwiedzających stronę online są pobierane wyłącznie wówczas, gdy zostaną podane dobrowolnie. Dane osobowe umożliwiające identyfikację użytkownika pobieramy wyłącznie w celach umożliwiających udzielanie odpowiedzi osobom odwiedzającym nasz portal na pytania dotyczące naszej firmy oraz jej produktów i usług, w celu przesyłania wiadomości e-mail zawierających informacje reklamowe, wysyłania zaproszeń na wydarzenia, dostarczania biuletynów oraz innych ofert lub też w celu skontaktowania się ze zwycięzcami losowań, konkursów lub promocji. Nie wykorzystujemy adresu e-mail użytkownika ani żadnych innych informacji osobistych do żadnych celów innych niż udzielanie odpowiedzi na Państwa zapytania lub przesyłanie wiadomości dotyczących wcześniej opisanych kwestii. Nie wykorzystujemy tego rodzaju informacji do celów wewnętrznych firmy i nie udostępniamy ich żadnym innym podmiotom poza grupą spółek firmy Hill's, których nie określono w niniejszym dokumencie. Dane osobowe są chronione przez okres czasu konieczny do ich przetworzenia.

Po odwiedzeniu naszej strony automatycznie raportujemy Państwa adres IP (unikalny adres, który stanowi identyfikację Państwa komputera w internecie), który jest automatycznie rozpoznawany przez serwer naszej strony internetowej. Adresy IP pomagają nam w sprawowaniu administracji strony oraz w pobieraniu ogólnych informacji demograficznych dotyczących używania strony.

Nasza strona zawiera czasami informacje dotyczące losowań, konkursów lub innych promocji, jakie firma Hill's oferuje samodzielnie lub wspólnie z innymi przedsięwzięciami internetowymi i dlatego czasami zapraszamy Państwa do elektronicznego udziału w tego typu zdarzeniach. W takich sytuacjach firma Hill's i/lub upoważnieni przez nas przedstawiciele wykorzystają dostarczone przez Państwa informacje w celu zrealizowania promocji (na przykład aby poinformowaćPaństwa o wygranej) i po udzieleniu przez Państwa zgody, w celu zaoferowania Państwu produktów i usług firmy Hill's oraz współsponsorów naszej promocji. Ponadto możemy także pobierać dane demograficzne i inne informacje w celach związanych z badaniem rynku, reklamowych i promocyjnych.

W ramach usług oferowanych Państwu za pośrednictwem naszej strony internetowej przesyłane przez Państwa informacje mogą być przekazywane do krajów poza Europejski Obszar Ekonomiczny. Może się tak zdarzyć na przykład jeśli którykolwiek z naszych serwerów będzie od czasu do czasu zlokalizowany w kraju spoza Europejskiego Obszaru Ekonomicznego (ang. EEA) lub gdy któryś z dostawców naszych serwerów będzie znajdował się poza EEA. Udostępniamy także informacje pomiędzy firmami naszej grupy spółek, które znajdują się na całym świecie, włączając w to firmę Hill's Pet Nutrition Inc. na terenie Stanów Zjednoczonych. Przepisy prawa dotyczące ochrony danych obowiązujące w różnych krajach mogą różnić się od tych obowiązujących na terenie EEA. Hill's Pet Nutrition może przekazywać dane osobowe zarejestrowanych użytkowników swojemu dystrybutorowi w Polsce i wykorzystywać je do przesyłania korespondencji na temat konkursów, produktów, szkoleń VNA lub wysyłać newslettery i odpowiedzi na pytania użytkowników.

Podmiotem sprawującym kontrolę nad danymi osobowymi jest firma Hill's Pet Nutrition Manufacturing, s.r.o. zarejestrowana pod adresem Prague 8, Rohanské nábřeží 678/23, Post Code 186 00, Republika Czeska.

Polityka stosowania plików cookie Hill’s Pet Nutrition ­– Europa

Na naszych stronach internetowych wykorzystujemy pliki cookie i podobną technologię. Niniejsze zawiadomienie zawiera informacje na temat tego, jak wykorzystujemy pliki cookie i jak mogą je Państwo kontrolować.

Korzystając z tej strony internetowej (i każdej strony internetowej obsługiwanej przez nas i nasze oddziały), wyrażacie Państwo zgodę na wykorzystywanie plików cookie (i podobnej technologii) zgodnie z niniejszym zawiadomieniem. W szczególności akceptują Państwo stosowanie plików cookie analitycznych, reklamowych i funkcjonalnych do celów opisanych poniżej.

Jeśli nie akceptują Państwo stosowania takich plików cookie, proszę przeczytać rozdział poniżej pod tytułem „Jak kontrolować lub usuwać pliki cookie”, aby uzyskać dalsze instrukcje.

Czym jest plik cookie?

Pliki cookie to małe pliki składające się z liter i liczb pobierane do Państwa komputera lub urządzenia mobilnego w czasie odwiedzin strony internetowej. Następnie pliki cookie są przesyłane z powrotem na stronę internetową, z której pochodzą, podczas wszystkich kolejnych jej odwiedzin lub też na inną stronę internetową rozpoznającą ten plik cookie. Pliki cookie są przydatne, ponieważ pozwalają stronie internetowej na rozpoznawanie urządzenia użytkownika.

Pliki cookie pełnią wiele różnych funkcji, np. pozwalają Państwu skutecznie poruszać się pomiędzy stronami, zapamiętują Państwa preferencje oraz, ogólnie rzecz biorąc, poprawiają wrażenia użytkownika. Zapewniają również, że wyświetlane reklamy są bardziej dopasowane i zgodne z Państwa zainteresowaniami.
Stosujemy dwie szerokie kategorie plików cookie:

  • Pliki cookie osób trzecich, served directly by us to your computer.
  • Third party cookies, przekazywane przez strony trzecie w naszym imieniu. Korzystamy z plików cookie osób trzecich, aby uzyskać pomoc w analizie naszych stron internetowych i sposobu ich wykorzystania, a także by móc korzystać z indywidualnie dopasowanych reklam (zgodnie z opisem poniżej).

Jak wykorzystujemy pliki cookie?

Tabela poniżej opisuje pokrótce to, jak nasza firma i osoby trzecie wykorzystują pliki cookie na naszych stronach internetowych. Zastosowania obejmują wykorzystanie plików cookie do:

  • ciągłego poznawania całkowitej liczby odwiedzających nasze strony oraz rodzaju przeglądarek internetowych (np. Firefox, Safari lub Internet Explorer) i systemów operacyjnych (np. Windows or Macintosh) stosowanych przez naszych gości;
  • monitorowania wydajności naszych stron, w tym sposobu poruszania się przez gości po naszych stronach, a także do ich ulepszania;
  • indywidualnego dostosowywania i ulepszenia Państwa wrażeń w Internecie; oraz
  • umożliwienia emisji indywidualnie dostosowanych reklam firmy Hill’s oraz stron trzecich na naszych stronach internetowych i poza nimi.

JAKIEGO RODZAJU PLIKÓW COOKIE UŻYWAMY?

Rodzaje plików cookie stosowane na naszych stronach internetowych można podzielić na cztery kategorie, tzn. „kluczowe pliki cookie stron internetowych”, „funkcjonalne pliki cookie”, „analityczne pliki cookie” oraz „reklamowe pliki cookie”. Poniższa tabela przedstawia więcej informacji o każdej z tych kategorii oraz funkcje plików cookie, które wysyłamy:

Rodzaj pliku cookie

Jego funkcja

Źródło i sposób zablokowania

Kluczowe pliki cookie stron internetowych

Pliki te mają kluczowe znaczenie, jeśli chodzi o umożliwienie Państwu poruszania się po naszych stronach i korzystania z ich funkcji. Te pliki cookie nie zbierają informacji, które mogłyby zostać użyte w celach marketingowych lub zapamiętania, jakie strony odwiedzili Państwo w Internecie. Te pliki cookie są często przeznaczone dla konkretnej sesji użytkowania i tracą ważność po zakończeniu Państwa wizyty na stronie (sesji). Tej kategorii plików cookie nie można wyłączyć.

Hill’s
(pliki cookie strony pierwszej)

Funkcjonalne pliki cookie

Te pliki cookie pozwalają naszym stronom internetowym na zapamiętywanie dokonywanych przez Państwa wyborów (np. nazwy użytkownika, języka lub regionu dostępu) i zapewniają ulepszone, bardziej osobiste funkcje. Informacje zbierane przez te pliki cookie mogą być poddawane anonimizacji i nie mogą śledzić Państwa czynności przeglądania innych stron internetowych. Tej kategorii plików cookie nie można wyłączyć.

Hill’s
(first party cookies)

Funkcjonalne i reklamowe pliki cookie

Te pliki cookie służą do dostarczania pewnych treści na naszych stronach poprzez YouTube. Dane zebrane przez Google mogą być również wykorzystywane przez firmę Google i jej partnerów do innych celów, w tym zapewniania indywidualnie dopasowanych reklam na naszych stronach i poza nimi.

YouTube (opt-out)

Analityczne pliki cookie

Te pliki cookie, w tym pliki cookie pamięci podręcznej, są ustawiane przez Google Analytics, Omniture, Fabric oraz Quantcast i służą do zbierania informacji o sposobie używania naszych stron przez odwiedzających, w tym o liczbie gości, stronach, z których przeszli na nasze strony, oraz o stronach, jakie odwiedzili na naszych witrynach internetowych. Wykorzystujemy te informacje do sporządzania sprawozdań i ulepszania naszych stron, np. dzięki temu dowiadujemy się, czy użytkownicy nie natrafili na błędy, i możemy dopilnować, aby użytkownicy łatwo znajdowali to, czego szukają. Zwykle takie pliki cookie pozostają na Państwa komputerze, dopóki ich Państwo nie usuną.

Omniture (opt-out)
Google Analytics (opt-out)

Fabric (odrzucić)

Quantcast (odrzucić)

Reklamowe pliki cookie

e pliki cookie służą do zbierania danych o witrynach internetowych i pojedynczych stronach, które użytkownicy odwiedzają na naszych witrynach i poza nimi (co może, np., wskazywać na Państwa zainteresowania i inne cechy). Zwykle są stosowane do wyświetlania reklam i dostarczania innych komunikatów marketingowych odpowiedniejszych dla Państwa i Państwa zainteresowań. Są również stosowane do ograniczania liczby wyświetleń reklam oraz pomagają mierzyć skuteczność kampanii reklamowych. Są zwykle zamieszczane przez sieci reklamowe za naszą zgodą. Te pliki pozostają na Państwa komputerze, chyba że je Państwo usuną, i pamiętają, że odwiedziliście Państwo daną stronę internetową. Mogą również pokazywać, czy dotarliście Państwo na naszą stronę poprzez odnośnik reklamowy.

Tymi informacjami dzielimy się z innymi organizacjami, np. agencjami reklamowymi i naszymi wykonawcami, którzy mogą je wykorzystywać w połączeniu z informacjami o tym, jak korzystacie Państwo z innych stron, w tym dla potrzeb identyfikacji wspólnych zainteresowań i zachowań grup użytkowników odwiedzających nasze (i inne) strony.

AddThis (opt-out)
AppNexus (opt-out)
Doubleclick (opt-out)
Facebook
Media6Degrees (opt-out)
Mediamind (opt-out)
Twitter
Yahoo (opt-out)

Fabric (opt-out)

Inne podobne technologie

Tak jak wiele innych stron internetowych, wykorzystujemy technologię zbliżoną do plików cookie, w tym LSO (ang. local shared objects – czasami zwane „plikami flash cookie”), „sniffing” (wykrywanie) historii przeglądarki, wykrywanie typu przeglądarki (tzw. „fingerprinting”) oraz oznaczenia pikselowe (tzw. tagi pikselowe, czasami nazywane „web beacons”). W ten sposób my i nasi dostawcy uzyskujemy informacje o sposobie użytkowania naszych stron i ich zawartości przez gości, a także możemy stwierdzić, czy przy pomocy Państwa komputera lub innego urządzenia odwiedzano nasze strony lub inne strony internetowe w przeszłości.

Nasze serwery automatycznie pobierają Państwa adres IP po wejściu na naszą stronę, i adres ten może zostać przez nas powiązany z Państwa nazwą domeny lub nazwą domeny dostawcy usług internetowych. Możemy również przechwytywać pewne „dane strumienia klikania” powiązane z używaniem naszych stron. Takie dane np. obejmują informacje o Państwa komputerze lub urządzeniu, o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym oraz ich ustawieniach, stronie, z której trafiliście Państwo na nasze witryny, o stronach i treści, które przeglądali lub na które klikali podczas swojej wizyty, a także o tym, kiedy i jak długo trwała wizyta, o elementach, które zostały pobrane, o następnej odwiedzonej stronie po opuszczeniu naszej strony, a także o wszelkich słowach wyszukiwania wprowadzonych na naszych stronach lub na stronie kierującej na naszą stronę.

Jak kontrolować lub usuwać pliki cookie?

Możecie Państwo wybrać, czy akceptujecie pliki cookie, czy nie, a poniżej omawiamy, jak można z tego prawa skorzystać. Jednakże, proszę zwrócić uwagę, że jeśli nie zezwolicie na stosowanie plików cookie, możecie utracić możliwość wykorzystania wszystkich funkcji naszych stron, a wszelkie informacje, jakie otrzymacie od nas, mogą być mniej odpowiednie dla Państwa, niż mogłyby być. Proszę również zrozumieć, że jeśli zdecydujecie się Państwo zarządzać swoimi preferencjami w zakresie plików cookie, nasze narzędzie do zarządzania plikami cookie umieści na Państwa urządzeniu plik cookie, który pozwoli na honorowanie Państwa wyboru. Jeśli usuniecie Państwo pliki cookie ze swojego urządzenia, usuniecie również plik cookie określający Państwa preferencje i będziecie musieli określać je ponownie.

Możecie Państwo zablokować pliki cookie za pomocą odnośników do opcji rezygnacji podanych w tabeli powyżej lub zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej, przez co umieszczanie plików cookie z naszych stron na Państwa komputerze lub urządzeniu mobilnym będzie niemożliwe. Aby to zrobić, proszę postępować zgodnie z instrukcjami dołączonymi do przeglądarki (zwykle znajdują się w funkcji „Pomoc”, „Narzędzia” lub „Edycja”). Wyłączenie pliku cookie lub kategorii plików cookie nie powoduje usunięcia pliku cookie z Państwa przeglądarki, dlatego należy zrobić to własnoręcznie w przeglądarce.

Aby uzyskać więcej informacji o plikach cookie, w tym o tym, jak zobaczyć, jakie pliki cookie zostały umieszczone na Państwa urządzeniach oraz o tym, jak nimi zarządzać i je usuwać, proszę odwiedzić stronę www.allaboutcookies.org.

Pliki cookie ustawione w przeszłości

Jeśli wyłączyliście Państwo jeden lub więcej plików cookie, możemy nadal wykorzystywać informacje zebrane z plików cookie przed ustawieniem Państwa preferencji wyłączenia, ale zaprzestaniemy wykorzystywać wyłączony plik cookie do zbierania nowych informacji.

ŻYCZYMY MIŁEGO ODWIEDZANIA NASZEJ STRONY INTERNETOWEJ!

© Hill's Pet Nutrition, Inc. All rights reserved.