Skip to Main Content

Nota prawna dla HillsVet.pl

NOTA PRAWNA AGENCJI CEEME

 

Hill's Pet Nutrition, s.r.o. (firma „Hill's”) prowadzi niniejszą stronę internetową w formie usługi świadczonej dla społeczności internetowej. Treść (obrazy oraz teksty) zamieszczona przez firmę Hill's lub jej spółki zależne oraz przez firmę Colgate-Palmolive Company są chronione prawem autorskim. Nazwy marek, loga, etykiety oraz projekty opakowań („znaki towarowe”), które pojawiają się w obrębie tej strony stanowią własność firmy Hill's Pet Nutrition Inc., jej spółek zależnych oraz licencjodawców (co jest oznaczone). Przez umieszczenie opisanych znaków towarowych na stronie internetowej firma Hill's nie zapewnia licencji zezwalającej na ich kopiowanie. Opatrzenie znakami towarowymi firmy Hill's oznacza status właściciela znaku towarowego wyłącznie na terenie Stanów Zjednoczonych. Status i sposób oznakowania znakami towarowymi może się różnić w zależności od kraju. Mogą Państwo pobierać zawartość niniejszej strony wyłącznie do własnego, niekomercyjnego użytku. Zawartości strony nie wolno w żaden inny sposób kopiować ani modyfikować.

 

Firma Hill's dołoży wszelkich starań, aby informacje podawane na jej stronie internetowej były dokładnie i aktualne, jednak nie gwarantuje ani nie wyraża żadnych oświadczeń dotyczących dokładności czy kompletności tych informacji i do maksymalnego okresu czasu, jaki dopuszczają stosowne przepisy prawa, firma Hill's wyłącza wszelkie gwarancje i inne warunki odnoszące się do niniejszej strony internetowej oraz jej zawartości, włączając w to wszelkie możliwe dorozumiane gwarancje i warunki w odniesieniu do jakości, przydatności do określonego celu, tytułu, nienaruszenia praw autorskich czy innych kwestii.

 

Niezależnie od wszelkich pozostających w sprzeczności postanowień, żadne z postanowień niniejszych warunków nie oznacza wyłączenia ani ograniczenia odpowiedzialności firmy Hill's za zgon lub obrażenia ciała wynikające z jej zaniedbań, oszustwo lub jakiekolwiek inne obciążenia, które nie mogą podlegać wyłączeniu lub ograniczeniu na podstawie stosownych przepisów prawa. Wszelkie prawa ustawowe użytkowników występujących w charakterze konsumentów pozostają bez wpływu żadnych z niniejszych warunków.

 

W nawiązaniu do poprzedniego akapitu, firma Hill's w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności (za niewywiązanie się z umowy, zaniedbania lub z jakichkolwiek innych powodów) za wszelką utratę korzyści, szkody przykładowe lub szczególne, stratę zysków, stratę dochodu, utratę oprogramowania lub danych, utratę możliwości korzystania z e sprzętu komputerowego, oprogramowania lub danych, utratę lub stratę czasu personelu nadzorczego lub innego lub też za wszelkie inne, w jakikolwiek sposób wynikające pośrednie, wynikowe lub szczególne straty.

 

Maksymalna wartość odszkodowania, jakim można obciążyć firmę Hill's na rzecz użytkownika niniejszej strony internetowej określona w umowie czy na podstawie deliktu, włączając w to zaniedbanie bez ograniczeń lub też w jakikolwiek inny sposób, zostaje niniejszym wykluczone.

 

Firma Hill's nie ponosi odpowiedzialności za żadnego rodzaju szkody wynikające z braku możliwości uzyskania dostępu do prowadzonej przez firmę Hill's strony internetowej poniesione przez użytkownika lub też za poleganie na informacjach umieszczanych na stronie.

 

CKliknięcie w niektóre linki podane w obrębie strony www.HillsVet.com oraz innych domen, stanowiących własność i obsługiwaną przez firmę Hill's lub innych członków grupy spółek firmy Hill's spowoduje przekierowanie użytkownika na inne strony internetowe, za które strona internetowa www.HillsVet.com i inne domeny stanowiące własność i obsługiwane przez firmę Hill's lub lub innych członków grupy spółek firmy Hill's.

 

Firma Hill's przechowuje informacje, które zawierać Państwa dane wyłącznie po dobrowolnym wyrażeniu przez Państwa zgody. Firma Hill's wykorzystuje zgromadzone informacje zgodnie z niżej opisaną polityką prywatności firmy.

 

Wszelkie nie zawierające danych osobowych informacje, środki łączności lub materiały przesyłane przez użytkowników na stronę internetową www.HillsVet.com i innych domen stanowiących własność i obsługiwanych przez firmę Hill's lub jakichkolwiek innych członków grupy spółek firmy Hill's za pośrednictwem internetowej poczty elektronicznej mają charakter informacji jawnych. Możemy w dowolny sposób wykorzystywać i przetwarzać wszelkie informacje o podobnym charakterze oraz używać je do wszelkich innych celów. W dowolny sposób zastosujemy wszelkie pomysły, koncepcje, know-how lub techniki zawarte w tego rodzaju informacjach do dowolnego celu, włączając w to opracowywanie, produkcję lub wprowadzenie do obrotu produktów. Wszelkie informacje przesyłane na stronę internetową www.HillsVet.com i inne domeny stanowiące własność lub obsługiwane przez firmę Hill's lub innych członków grupy spółek firmy Hill's muszą być prawdziwe, nie naruszać praw innych użytkowników i muszą być zgodne z prawem.

 

Firma Hill's zastrzega sobie prawo do wycofania produktów opisywanych na stronie www.HillsVet.com i innych domenach stanowiących własność i obsługiwanych przez firmę Hill's lub też innych członków grupy spółek firmy Hill's oraz do wprowadzania zmian w niniejszej nocie prawnej w dowolnym momencie.